R E G U L A M I N

IV EDYCJI RAGE RUN

 

Data: 14.07.2019    

Dystans 9km i 30+ przeszkód    

Lokalizacja: Łąkie, gmina Lipka, powiat złotowski, Wielkopolska

Teren za szkołą podstawową w Łąkie (Jeziora Łąckie i Świdnik)

                                                                              

 

I. CEL IMPREZY:

 

  1. Zachęcanie ludzi dorosłych, dzieci i młodzieży do aktywnego spędzania wolnego czasu.
  2. Zachęcanie społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności przez osoby  starsze, młodzież i dzieci.
  3. Łączenie biegania z dobrą zabawą w postaci biegu survivalowego.
  4. Pobudzanie lokalnych inicjatyw społecznych.

 

II. ORGANIZATOR:

 

Stowarzyszenie RAGE TEAM

77-400 Złotów, pl. Wolności 5/7

NIP: 7671701934

REGON: 363504073

KRS: 0000596366

SBL Zakrzewo: 75 8944 0003 0004 2303 2000 0010

 

III. UCZESTNICTWO:


1. W zawodach mogą brać udział wszystkie osoby, które w dniu zawodów będą miały ukończone 18 lat lub za zgodą rodziców młodzież w wieku 16-18 lat.
2. Osoby w wieku 16-18 lat po dokonaniu rejestracji zobowiązane są do kontaktu mailowego w celu uzyskania oświadczenia dla rodziców (opiekunów).
3. Każdy uczestnik musi dokonać zgłoszenia w zakładce ZAPISY, zaakceptować REGULAMIN, podpisać wymagane oświadczenia, uiścić opłatę startową oraz odebrać pakiet startowy.

          

IV. ZASADY ZAPISÓW:


1. Zapisów dokonujemy w zakładce ZAPISY.
2. Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnik dostaje maila zwrotnego z danymi dotyczącymi płatności.
3. Limit uczestników wynosi 600 osób (liczba ta może ulec zmianie). 
4. Po przekroczeniu limitu osób uprawnionych do startu w zawodach, rejestracja będzie zamknięta o czym rejestrujący się zostanie poinformowany w mailu.
5. Z uwagi na nietypowy charakter zawodów uczestnicy biegu startują w falach po 50 osób co 20 minut - pierwsza fala o godzinie 10:00.
6. Podczas rejestracji należy wybrać godzinę startu fali dogodną dla uczestnika.
7. Limit osób przypadających na daną falę jest stały i nie podlega zwiększeniu.
8. Po wypełnieniu kwestionariusza zgłoszeniowego uczestnik otrzyma instrukcję dotyczącą płatności poprzez PRZELEWY24.
9. Dopiero dokonanie płatności zapewnia miejsce na liście startowej.
10. Zapisów dokonywać można do dnia 08.07.2019r. (data ta może ulec zmianie).
11. Miejsce w limicie uczestników oraz cenę zapewnia data płatności NIE data samej rejestracji.

 

V. OPŁATA STARTOWA:


1. Opłata startowa wynosi:
-109 zł - start indywidualny w dniach 01.01.2019 - 28.02.2019
- 129 zł - start indywidualny w dniach 01.03.2019 - 30.04.2019
- 149 zł - start indywidualny w dniach 01.05.2019 - 30.06.2019
- 169 zł – start indywidualny w dniach 01.07.2019 -08.07.2019

2. Istnieje możliwość korzystania ze zniżki drużynowej w wysokości 10zł na osobę.
3. Drużyna składać się musi z minimum 5 osób.

4. Przy rejestracji drużyny prosimy o kontakt mailowy.
5. Opłata startowa musi zostać dokonana w ciągu 14 dni od dnia rejestracji, maksymalnie do dnia zakończenia rejestracji (08.07.2019r.) pod rygorem nie dopuszczenia do udziału w zawodach.
6. Opłata startowa nie podlega zwrotowi - oprócz ustawowych 14 dni, które przysługują konsumentowi na odstąpienie od umowy zawiązanej na odległość. Zwrot nastąpi w terminie 14 dni.
7. W przypadku gdy zawodnik nie weźmie udziału w zawodach z przyczyn niezależnych od Organizatora opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 8.Organizator nie jest zobowiązany do wysyłania pakietów zawodników, którzy nie odebrali ich osobiście.

 

VI. ŚWIADCZENIA:

 

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują:
1. Możliwość wzięcia udziału w biegu, Organizator zachowuje sobie prawo do zmiany godziny startu i przesunięcia uczestników pomiędzy seriami - informacje o tego typu sytuacjach zostaną wysłane na podany przy rejestracji adres e-mail.
2. Zestaw startowy w postaci koszulek oraz innych gadżetów, które do momentu imprezy pozostają tajemnicą. Koszulki przewidziane są  dla zawodników , którzy opłacili bieg do 30.06.2019r. Powyżej limitu zawodników pakiet startowy NIE zawierza koszulki.
3. Pamiątkowy medal – warunkiem jest ukończenie biegu.
4. Na mecie napój oraz posiłek regeneracyjny.

 

VII. ZASADY BIEGU:

 

1. Bieg Rage Run jest to bieg survivalowy - połączenie biegu przełajowego z pokonywaniem przeszkód na trasie biegu.
2. Przeszkody dzielimy na:
- naturalne: wzniesienia, pagórki, jary, bagna, zbiorniki wodne
- sztuczne: ściany, liny, zasieki, rampy i inne
3. Pokonywanie przeszkód jest integralną częścią biegu.
4. Przeszkód pilnują Wolontariusze/sędziowie wyznaczeni przez Organizatora oraz odpowiednio oznakowani.
5. Wolontariusze pilnują porządku na trasie oraz tego by zawodnicy pokonywali przeszkody zgodnie z ich przeznaczeniem, budową i zasadami bezpieczeństwa.
6. W przypadku ominięcia przeszkody przez uczestnika biegu, zawodnik zobowiązany jest do wykonania karnego zadania w postaci 10 powtórzeń burpees (krokodyli).
7. Prawidłowo wykonane burpee to opad na ziemię, powrót do pozycji stojącej oraz wyskok obunóż w powietrze.
8. Jeśli zawodnik celowo omija przeszkody oraz nie wykonuje zadania karnego może zostać zdyskwalifikowany z zawodów.

 

VIII. PAKIETY STARTOWE I GODZINY STARTU:


1. Pakiety startowe wydawane będą w dniu imprezy.
2. Pakiet startowy należy odebrać godzinę przed startem swojej fali.
3. Każdy zarejestrowany zawodnik zobowiązany jest do osobistego odbioru pakietu startowego po okazaniu dowodu stwierdzającego jego tożsamość (dowód osobisty, paszport). Nie ma możliwości odbioru pakietu za kogoś - nigdy.
4. Uczestnik jest zobowiązany pilnować godziny swojej fali i stawić się w miejscu startu 15 minut przed startem fali na obowiązkowej rozgrzewce.

 

IX. POMIAR CZASU:


1. Za pomiar czasu odpowiada firma FOXTER-SPORT
2. W pakiecie startowym znajduje się zwrotny chip, który umożliwia elektroniczny pomiar czasu. 
3. Zgubienie chipa powoduje dyskwalifikację uczestnika biegu z klasyfikacji oraz zobowiązuje zawodnika do opłaty za zgubiony chip w wysokości 30 zł.


X. KLASYFIKACJE:

 

Wyróżnienia będą przyznawane w następujących kategoriach:
1. Kobiety – miejsca I-III,

2. Mężczyźni – miejsca I-III,                                

3. Drużyny – miejsca I-III

 

XI. NAGRODY:

 

1. Zawodnicy, którzy w ramach klasyfikacji kobiet i mężczyzn, zajmą trzy pierwsze miejsca otrzymają od Organizatora nagrody.
2. Drużyny, które zajmą miejsca I-III otrzymają od Organizatora nagrody.
3. Zawodnicy, którzy ukończą zawody otrzymają od Organizatora pamiątkowy medal.
4. W przypadku zgłoszenia się Sponsora, Organizator może przewidzieć dodatkowe nagrody dla zwycięzców.
5. O dodatkowych nagrodach Organizator poinformuje w komunikacie na stronie internetowej.
6. Organizator przewiduje VOUCHERY na darmowy bieg. Osoba która stanie się posiadaczem VOUCHERA i chce wziąć udział w biegu musi skontaktować się z Organizatorem i przejść pełny proces rejestracji (chodzi o pomiar czasu oraz przygotowanie przez organizatora pełnego pakietu startowego plus kwestie związane z bezpieczeństwem).
 

 

XII. BEZPIECZEŃSTWO:

 

1. Rage Run jest biegiem nastawionym na świetną zabawę, pamiętać należy jednak, że jest to event survivalowy. Uczestnicy imprezy są narażeni na kontuzje w postaci otarć, zadrapań, zwichnięć, złamań oraz wycieńczenia organizmu w związku z panującymi warunkami pogodowymi.
2. Jako organizatorzy dołożymy wszelkich starań, aby zostały zachowane wszelkie zasady bezpieczeństwa, niemniej jednak odpowiedzialność za powstałe urazy i konsekwencje wychłodzenia organizmu pozostaje po stronie zawodników.
3. Zawody zabezpieczać będzie karetka pogotowia ratunkowego, ratownicy medyczni, straż pożarna, policja oraz ratownicy WOPR.
4. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do ściągnięcia z trasy zawodników w stanie, który uzna za wymagający interwencji medycznej bądź innej opieki.
5. Ze względu na bezpieczeństwo własne oraz innych uczestników, jak i w trosce o stan przeszkód na trasie ZAKAZANE jest startowanie w butach kolcach / w butach z kolcami. Osoby w ww. obuwiu nie zostaną dopuszczone do biegu. W przypadku złamania powyższego zakazu Organizator wyciągnie konsekwencje prawne w stosunku do uczestnika. 
6. Uczestnicy biegu zobowiązani są do wykonywania poleceń służb zabezpieczających oraz Wolontariuszy w zakresie bezpieczeństwa i porządku podczas trwania imprezy.
7. Udział w zawodach pod wpływem alkoholu i innych środkow odurzających WZBRONIONY.

 

XIII. DEPOZYT I HIGIENA:


1. Na miejscu imprezy istnieje możliwość pozostawienia swoich rzeczy w depozycie.
2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy uczestników.
3. Organizator zapewnia toalety.
4. Organizator zapewnia możliwość korzystania pryszniców (zimna woda).

 

XIV. DANE OSOBOWE

 

Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów.

 

XV. OCHRONA WIZERUNKU

 

Uczestnicy biegu RAGE RUN wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z imprezy zamieszczonych na stronie, w mediach (w tym społecznościowych) oraz materiałach promocyjnych biegu.

 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Wiążąca i ostateczna interpretacja regulaminu przysługuje wyłącznie Organizatorowi zawodów.

2. Pytania dotyczące regulaminu oraz samej Imprezy należy kierować e-mailowo na adres: kontakt@ragerun.pl ewentualnie poprzez Facebook www.facebook.com/gotorage

PARTNERZY I SPONSORZY:
Wykonanie: MAXIMUS - sklep komputerowy